Potrebujete poradiť? VOLAJTE 0905 265 502 alebo využite kontaktný formulár


O nás

Pri zakladaní firmy som mal víziu. Víziu o tom, že v oblasti, v ktorej podnikáme vytvoríme pre zákazníka dokonalú službu. Poviete si klasické klišé. Ja som však mal za sebou dlhoročné detailné skúsenosti a znalosti z poisťovníctva a vedel som do podrobností, čo je nutné spraviť, aby všetky procesy fungovali ako majú a zákazník bol na konci dňa bez starostí.

Zákazník bez starostí bol pre mňa nie ten s podpísanou poistnou zmluvou, ale ten, ktorému sme sa dokázali postarať o všetko, keď mu vznikla škoda, nie ten, ktorému sme opravovali po poistnej udalosti auto, ale postarali sme sa, aby túto situáciu pocítil, čo najmenej. Dokonalá služba mala byť komplexná.

Počas rokov sme takto vybudovali systém starostlivosti o zákazníka na ktorý sme dnes hrdí. Pomáhame našim zákazníkom poctivo, každodenne, prekonávať nečakané životné situácie. Som presvedčený o tom, že sa nám v tom darí a to je dôvod prečo sme úspešní.

Juraj Hačko kontateľ All Public Service

Poistenie

Hmotný, nehmotný majetok, ďalšie typy poistenia. Vyberieme to najvhodnejšie pre Vás.

Riešenie poistnej udalosti

Uzatvorením poistky sa to nekončí. V prípade škody vybavíme v poisťovni všetko za Vás.

Autoservis & Lakovňa

Obhliadku po nehode, opravu a pristavenie auta až ku Vám domov. Vybavíte to úplne bez starostí.

Nový typ starostlivosti

Komplexný balík našich služieb Vám uľahčí život v prípade akejkoľvek nepredvídanej udalosti.


Nový typ
starostlivosti o zákazníka

Poistenie

  • Analýza rizík poistných vzťahov a poistné poradenstvo
  • Výber najlepšieho produktu na trhu
  • Pravidelné prehodnocovanie výhodnosti poistenia

Riešenie poistnej udalosti

  • Zastupovanie v komunikácii s poisťovňou
  • Obhliadka, oprava vozidla, uzavretie poistného prípadu na jednom mieste
  • Pristavenie vozidla až k Vám domov
  • Právne a súdnoznalecké služby

To, čím sme naozaj výnimoční je starostlivosť o zákazníka. Riešime stovky poistných udalostí ročne a poznáme presné postupy a procesy, ktoré v poisťovniach prebiehajú pri každej poistnej udalosti. Sme preto pripravení vybaviť škodovú udalosť promptne, profesionálne a bez zbytočných komplikácii.

Náš systém starostlivosti sme preto nastavili spôsobom, aby ste boli do najvyššej možnej miery odbremenený od povinností súvisiacimi s priebehom týchto postupov a likvidácia poistnej udalosti prebehla plne v našej réžii, pre Vás bez starostí.