Kontakt
Poistná udalosť bez starostí

Poistná udalosť bez starostí

Nehoda vozidla je vždy nepríjemnosť. Nie je však nutné, aby bola zároveň aj nočnou morou. Radi Vám s ňou pomôžeme tak, aby ste nemali žiadne starosti.

Chcem vedieť viac

Takto vyriešime Vašu poistnú udalosť

Pomôžeme Vám správne administratívne nahlásiť škodovú udalosť. Upozorníme Vás na riziká, ktoré by Vám vo vzťahu k poisťovni, prípadne k vinníkovi sťažili ďalšie vymáhanie vzniknutej škody. Navrhneme Vám možné riešenia. Poradíme Vám pri využití benefitov, ktoré si môžete nárokovať z Vášho poistenia.

Na základe Vašej plnej moci obstaráme k prípadu kompletnú komunikáciu s poisťovňou. Zašleme do poisťovne všetky potrebné doklady. Vypočítame predpokladané náklady na opravu poškodeného vozidla. V prípadoch, ak to zákon umožňuje, zabezpečíme z poisťovne potvrdenie finančného krytia na opravu Vášho vozidla.

Zabezpečíme Vám obhliadku poškodeného vozidla, s dôrazom na to, aby boli zo strany poisťovne všetky poškodenia riadne zdokumentované. Priebeh opravy vozidla tiež detailne zdokumentujeme.

Opravené vozidlo si preberiete a uplatníme za Vás v poisťovni poistné plnenie a zabezpečíme zo strany poisťovne zaslanie „Oznámenia o poistnom plnení“. Prípad uzavrieme zaslaním konečnej faktúry za opravu vozidla a oznámenia o poistnom plnení z poisťovne.

V prípade tzv. „totálnej škody“ Vám zabezpečíme preukázanie skutočného rozsahu poškodenia vozidla tak, aby ste dostali primerané poistné plnenie zo strany poisťovne a zároveň parkovanie vraku vozidla a to až do momentu jeho prípadného predaja.

Ak Vám aj napriek všetkej vynaloženej snahe poisťovňa poistné plnenie neuhradí, zabezpečíme Vám právne vymáhanie poistného plnenia od poisťovne, prípadne od vinníka, ktorý Vám škodu spôsobil, a to zabezpečením súdno znaleckého konania a zastupovania pred súdom.

Po dobu opravy Vám zapožičiame náhradné vozidlo

Vaše vozidlo opravíme podľa technologického postupu opravy stanovenej výrobcom vozidla.

Po oprave vám vozidlo privezieme až domov alebo na dohodnuté miesto


Prečo mám riešiť svoju poistnú udalosť u Vás

Máme vlastné likvidačné oddelenie s kvalifikovanými likvidátormi s praxou viac ako 20 rokov, ktorí Vašu poistnú udalosť administratívne spracujú.
Opravu vozidla vykonáme vo vlastnom autoservise, ktorý už dnes spĺňa prísne normy na získanie certifikátu Certifikovaného miesta opravy v zmysle aktuálne platného zákona.

Vozidlá lakujeme vo vlastnej lakovni, ktorá je certifikovanou/značkovou lakovňou nemeckého výrobcu autolakov, spoločnosťou MIPA SE Sme zmluvným partnerom najväčších poisťovní.
Znalecké konania riešime s vlastným súdnym znalcom. Veľmi aktívne spolupracujeme s renomovanými spoločnosťami poskytujúcimi kalkulačné programy na výpočet škôd.

Máme vlastné právne oddelenie, kde pracujú právnici, ktorý sa zaoberajú výlučne poistným právom.


Cena za vykonané služby

Cena za naše služby je zakomponovaná v cenách práce pri oprave Vášho vozidla a je priamo fakturovaná poisťovniam. Do ceny za opravu nie je možné zahrnúť prípadné súdno znalecké služby a zastupovania pred súdom.

Kontakt

Zlievarenská 1/227, 949 01 Nitra

Slovenská republika

IČO: 44928220

IČ DPH: SK2022882554